ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 101 ถึง 118 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
10106579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.011184
10210421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.011187
10306627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.011187
10406626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.011187
10510420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.011187
10606639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.010718
10706638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.9.010718
10806643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง1.2.9.010718
10906587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.010718
11006597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1.2.9.010718
11106589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ1.2.9.010718
11206603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.011186
11306605รพ.สต.บ้านถ้ำ1.2.9.011186
11406606รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1.2.9.011186
11506610รพ.สต.สันโค้ง1.2.9.011186
11606613รพ.สต.หนองหล่ม1.2.9.011186
11710422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.111188
11810423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188