ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 81 ถึง 100 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
8106616รพ.สต.บ้านปาง1.2.7.011186
8210413สสช.บ้านปางงุ้น1.2.7.011186
8311186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.011186
8410718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.8.010718
8506578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.011184
8606577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.011184
8710717โรงพยาบาลพะเยา1.2.9.010717
8811185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.011185
8977741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.011185
9006621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.011187
9106601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.011185
9210411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.011185
9306598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.011185
9406582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.010718
9506617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.011187
9606618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.011187
9706588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.9.010718
9806596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.010718
9906590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.010718
10006591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.010718