ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 41 ถึง 60 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
4106640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.7.010718
4211184โรงพยาบาลจุน1.2.7.011184
4314437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.7.010717
4423806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
4506574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.7.011184
4606586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.7.010718
4706619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.011187
4806593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.7.010718
4910410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.010718
5006592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.7.010718
5106585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.7.010718
5206594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.7.010718
5306595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.7.010718
5410408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.7.010718
5506575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.7.011184
5606573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.7.011184
5706580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.7.011184
5806623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
5906622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
6006624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187