ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
110410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)10718
210408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ(ไม่ได้ตั้ง)10718
306555รพ.สต.บ้านเจน1.2.5.010717
406561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.5.010717
506566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.5.010717
606571รพ.สต.แม่อิง1.2.5.010717
706582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.010718
806574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.011184
906617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.5.011187
1006618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.5.011187
1106583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
1206592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.010718
1306588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718
1406584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.5.010718
1506585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.010718
1606594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.5.010718
1706596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.5.010718
1806590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.010718
1906591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.010718
2010717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.010717