ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
199946(ไม่ได้ตั้ง)11184
206583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
306588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718
410717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.010717
506581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.011184
610414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
715017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.7.011186
806560รพสต. บ้านต๋อม1.2.7.010717
911188โรงพยาบาลแม่ใจ1.2.7.011188
1006628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
1106629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
1206630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188
1306631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
1406632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.7.011188
1506633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
1606634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
1706635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.011188
1806636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.011188
1911187รพ.ปง1.2.7.011187
2006554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717