ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 120 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
199946(ไม่ได้ตั้ง)11184
241347ศูนย์แพทย์และโรงพยาบาล ม. พะเยา(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
315017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.8.011186
410717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.010717
506560รพสต. บ้านต๋อม1.2.8.010717
606628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.8.011188
706629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
806630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188
906631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
1006632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.8.011188
1106633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
1206635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.011188
1306636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.011188
1410422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.111188
1510423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188
1606554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.040745
1706555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.040745
1806556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
1906557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
2006558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717