ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
106554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717
206555รพ.สต.บ้านเจน1.2.5.010717
306556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
406557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
506558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
606559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
706559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1.2.7.010717
806560รพสต. บ้านต๋อม1.2.8.010717
906561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.5.010717
1006562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
1106563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
1206564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
1306565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.8.010717
1406566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.5.010717
1506567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
1606568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
1706569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
1806570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
1906571รพ.สต.แม่อิง1.2.5.010717
2006572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717