ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
106554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717
206555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.010717
306556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
406557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
506558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
606559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
706560รพสต. บ้านต๋อม1.2.7.010717
806561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.010717
906562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
1006563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
1106564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
1206565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.010717
1306566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.010717
1406567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
1506568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
1606569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
1706570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
1806571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717
1906572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717
2006573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.7.011184