ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 101 ถึง 118 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
10110420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.011187
10206620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.011187
10310416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.011187
10406625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.011187
10510418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.011187
10611188โรงพยาบาลแม่ใจ1.2.7.011188
10706628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
10806629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
10906630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188
11006631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
11106632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.7.011188
11206633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
11306634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
11406635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.011188
11506636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.011188
11610422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.111188
11710423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188
11840744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.040744