ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 101 ถึง 109 จาก 109 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
10110420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.7.011187
10206620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.011187
10310416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.011187
10406625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.011187
10510418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.011187
10640744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.040744
10706577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.011184
10810408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ(ไม่ได้ตั้ง)10718
10906576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.8.011184