ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 101 ถึง 119 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
10106620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.011187
10210416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.011187
10306625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.011187
10410418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.011187
10540744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.040744
10606577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.011184
10710408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.9.010718
10806576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.9.011184
10906639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.010718
11006637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.9.010718
11106638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.8.010718
11210424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.8.010718
11306642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.8.010718
11406641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.9.010718
11506643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง1.2.9.010718
11606587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.010718
11706597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1.2.9.010718
11899946(ไม่ได้ตั้ง)11184
11906584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.9.010718