ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 101 ถึง 118 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
10106625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.011187
10210418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.011187
10340744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.040744
10406577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.011184
10506576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.7.011184
10606639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.010718
10706637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.7.010718
10806638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.9.010718
10910424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.7.010718
11006642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.7.010718
11106641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.7.010718
11206643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง1.2.9.010718
11306587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.010718
11406597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1.2.9.010718
11599946(ไม่ได้ตั้ง)11184
11606584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.7.010718
11706589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ1.2.9.010718
11810410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.010718