ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 81 ถึง 100 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
8106610รพ.สต.สันโค้ง1.2.9.011186
8206611รพ.สต.บ้านจำไก่1.2.7.011186
8306612รพ.สต.ป่าซาง1.2.7.011186
8406613รพ.สต.หนองหล่ม1.2.9.011186
8506614รพ.สต.ดงสุวรรณ1.2.7.011186
8606615รพ.สต.คือเวียง1.2.7.011186
8706616รพ.สต.บ้านปาง1.2.7.011186
8810413สสช.บ้านปางงุ้น1.2.7.011186
8911187รพ.ปง1.2.7.011187
9006621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.011187
9106617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.011187
9206618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.011187
9306619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.011187
9410421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.011187
9510414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
9606627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.011187
9706623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
9806622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
9906624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187
10006626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.011187