ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 81 ถึง 100 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
8106596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.010718
8206595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.7.010718
8310408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.7.010718
8406590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.010718
8506591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.010718
8606575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.7.011184
8706573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.7.011184
8806579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.011184
8906580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.7.011184
9006578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.011184
9110421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.011187
9210414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
9306627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.011187
9406623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
9506622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
9606624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187
9706626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.011187
9810420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.011187
9906620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.011187
10010416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.011187