ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 81 ถึง 100 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
8106585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.010718
8206594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.5.010718
8306596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.5.010718
8406595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.9.010718
8510408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.9.010718
8606590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.010718
8706591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.010718
8806575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.9.011184
8906573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.6.011184
9006579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.011184
9106580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.011184
9206578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.011184
9310421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.6.011187
9410414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
9506627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.7.011187
9606623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
9706622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
9806624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187
9906626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.7.011187
10010420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.7.011187