ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 81 ถึง 100 จาก 109 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
8106584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.5.010718
8206585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.010718
8306594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.5.010718
8406596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.5.010718
8506595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.8.010718
8610408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.8.010718
8706590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.010718
8806591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.010718
8906575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.8.011184
9006573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.6.011184
9106579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.8.011184
9206580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.011184
9306578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.011184
9410421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.6.011187
9510414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
9606627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.7.011187
9706623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
9806622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
9906624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187
10006626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.7.011187