ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 61 ถึง 80 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
6106576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.7.011184
6299946(ไม่ได้ตั้ง)11184
6311185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.011185
6477741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.011185
6506600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.011185
6606602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.011185
6706601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.011185
6806599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.011185
6910411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.011185
7006598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.011185
7110412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.011185
7215017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.7.011186
7311186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.011186
7406603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.011186
7506604รพ.สต.ดอกคำใต้1.2.7.011186
7606605รพ.สต.บ้านถ้ำ1.2.9.011186
7706606รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1.2.9.011186
7806607รพ.สต.บ้านปิน1.2.7.011186
7906608รพ.สต.ขุนลาน1.2.7.011186
8006609รพ.สต.ห้วยลาน1.2.7.011186