ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 61 ถึง 80 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
6110411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.011185
6206598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.011185
6310412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.011185
6406559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1.2.7.010717
6506640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.8.010718
6606582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.010718
6711184โรงพยาบาลจุน1.2.9.011184
6814437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.010717
6923806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
7006574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.011184
7106581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.011184
7206617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.5.011187
7306618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.5.011187
7406586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.010718
7506619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.011187
7606593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.010718
7706583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
7810410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)10718
7906592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.010718
8006588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718