ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 61 ถึง 80 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
6106598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.011185
6210412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.011185
6306640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.7.010718
6406582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.010718
6511184โรงพยาบาลจุน1.2.7.011184
6614437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.7.010717
6723806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
6806574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.7.011184
6906581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.011184
7006617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.011187
7106618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.011187
7206586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.7.010718
7306619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.011187
7406593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.7.010718
7506583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
7610410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.010718
7706592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.7.010718
7806588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718
7906585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.7.010718
8006594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.7.010718