ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2110421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.6.011187
2210414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.011187
2311188โรงพยาบาลแม่ใจ1.2.7.011188
2406628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
2506629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
2606630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188
2706631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
2806633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
2906634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
3006635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.011188
3106636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.011188
3206554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717
3306555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.010717
3406557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
3506558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
3606559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
3706562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
3806563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
3906564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
4006567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717