ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.010717
2206556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
2306557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
2406558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
2506559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
2606561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.010717
2706562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
2806563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
2906564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
3006565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.010717
3106566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.010717
3206567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
3306568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
3406569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
3506570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
3606571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717
3706572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717
3814017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
3906600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.011185
4006602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.011185