ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2114017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
2214437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.7.010717
2323806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
2410718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.8.010718
2506640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.7.010718
2606582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.010718
2706586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.7.010718
2806593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.7.010718
2906583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
3010410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.010718
3106592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.7.010718
3206588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718
3306585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.7.010718
3406594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.7.010718
3506596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.010718
3606595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.7.010718
3710408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.7.010718
3806590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.010718
3906591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.010718
4006639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.010718