ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2114017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
2214437เทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.010717
2306559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1.2.7.010717
2414437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.010717
2523806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
2610718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.5.010718
2706640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.8.010718
2806582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.010718
2906586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.010718
3006593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.010718
3106583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.010718
3210410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)10718
3306592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.010718
3406588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.010718
3506585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.010718
3606594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.5.010718
3706596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.5.010718
3806595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.9.010718
3910408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.9.010718
4006590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.010718