ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.010717
2206563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
2306564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
2406565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.010717
2506566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.010717
2606567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
2706568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
2806569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
2906570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
3006571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717
3106572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717
3214017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
3311185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.011185
3477741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.011185
3506621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.011187
3606600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.011185
3706602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.011185
3806601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.011185
3906599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.011185
4010411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.011185