ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
2206564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
2306566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.5.010717
2406567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
2506568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
2606570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
2706572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717
2814017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
2914437เทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.010717
3006621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.011187
3106600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.011185
3206602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.011185
3306599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.011185
3410411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.011185
3510412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.011185
3606640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.8.010718
3706582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.010718
3814437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.010717
3923806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.010717
4006574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.011184