ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
2210423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188
2306607รพ.สต.บ้านปิน1.2.7.011186
2406556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
2506569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
2614017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
2706634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
2806633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
2906565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.010717
3006603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.011186
3106612รพ.สต.ป่าซาง1.2.7.011186
3206632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.7.011188
3306564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
3406629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
3506628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
3606557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
3706631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
3806568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
3906571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717
4006630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188