ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 119 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106616รพ.สต.บ้านปาง1.2.9.011186
2206562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
2310423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188
2406607รพ.สต.บ้านปิน1.2.9.011186
2506556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.9.010717
2606569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
2714017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.010717
2806634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
2906633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
3006565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.9.010717
3106603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.011186
3206612รพ.สต.ป่าซาง1.2.9.011186
3306632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.9.011188
3406564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
3506629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
3606628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
3706557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
3806631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
3906568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
4006571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717