ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.011187
2206623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.011187
2306622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.011187
2406624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.011187
2506626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.011187
2610420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.011187
2706620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.011187
2810416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.011187
2906625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.011187
3010418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.011187
3115017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.7.011186
3211186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.011186
3306603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.011186
3406604รพ.สต.ดอกคำใต้1.2.7.011186
3506605รพ.สต.บ้านถ้ำ1.2.9.011186
3606606รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1.2.9.011186
3706607รพ.สต.บ้านปิน1.2.7.011186
3806608รพ.สต.ขุนลาน1.2.7.011186
3906609รพ.สต.ห้วยลาน1.2.7.011186
4006610รพ.สต.สันโค้ง1.2.9.011186