ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
2106628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.011188
2206629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.011188
2306630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.011188
2406631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.011188
2506632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.7.011188
2606633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.011188
2706634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.011188
2806635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.011188
2906636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.011188
3010422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.111188
3110423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.111188
3211187รพ.ปง1.2.7.011187
3310718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.8.010718
3406554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717
3506555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.010717
3606556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
3706557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
3806558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
3906559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
4006561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.010717