ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 118 ผลลัพธ์
#รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลสถานะ OnlineVersionสถานพยาบาลแม่ข่าย 
  
110717โรงพยาบาลพะเยา1.2.9.010717
206560รพสต. บ้านต๋อม1.2.7.010717
306554รพ.สต.ดงเจน1.2.7.010717
406555รพ.สต.บ้านเจน1.2.7.010717
506556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.7.010717
606557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.010717
706558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.010717
806559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.010717
906561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.010717
1006562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.010717
1106563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.010717
1206564รพ.สต.แม่กา1.2.7.010717
1306565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.010717
1406566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.010717
1506567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.010717
1606568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.010717
1706569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.010717
1806570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.010717
1906571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.010717
2006572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.010717