เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล


IP ของเครื่อง HOSxPServer

รหัสผู้ใช้เข้าเครื่อง HOSxPServer

รหัสผ่านเข้าเครื่อง HOSxPServer

ฐานข้อมูล ของเครื่อง HOSxPServer