ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 81 ถึง 100 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
8106616รพ.สต.บ้านปาง1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
8210413สสช.บ้านปางงุ้น1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
8311186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
8410718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8506578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
8606577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
8710717โรงพยาบาลพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
8811185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
8977741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9006621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9106601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9210411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9306598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9406582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9506617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9606618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9706588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9806596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9906590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10006591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ