ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6210416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6306625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6410418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6540744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
6606576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
6706637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6810424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6906642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7006641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7106584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7210410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7306604รพ.สต.ดอกคำใต้1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7406607รพ.สต.บ้านปิน1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7506608รพ.สต.ขุนลาน1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7606609รพ.สต.ห้วยลาน1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7706611รพ.สต.บ้านจำไก่1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7806612รพ.สต.ป่าซาง1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7906614รพ.สต.ดงสุวรรณ1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
8006615รพ.สต.คือเวียง1.2.7.0โรงพยาบาลดอกคำใต้