ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106560รพสต. บ้านต๋อม1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
6206632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.9.0โรงพยาบาลแม่ใจ
6311187รพ.ปง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6406556รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
6506565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
6611185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6777741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6806621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6910411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7006598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7110412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7206640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7306582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7411184โรงพยาบาลจุน1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
7514437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
7606617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7706618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7806586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7906593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8006585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ