ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 21 ถึง 40 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
2106557รพ.สต.แม่นาเรือ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2206558รพ.สต.บ้านตุ่น1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2306559รพ.สต.บ้านต๊ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2406561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2506562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2606563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2706564รพ.สต.แม่กา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2806565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
2906566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3006567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3106568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3206569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3306570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3406571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3506572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3614017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
3706600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
3806602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
3906599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
4010412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน