ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 1 ถึง 20 จาก 119 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
110410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลเชียงคำ
299946(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลจุน
306561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา1.2.5.0โรงพยาบาลพะเยา
406566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.5.0โรงพยาบาลพะเยา
506582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
606574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.0โรงพยาบาลจุน
706617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.5.0โรงพยาบาลปง
806618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.5.0โรงพยาบาลปง
906583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1006592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1106588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1206585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1306594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1406596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1506590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1606591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1710717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.0โรงพยาบาลพะเยา
1806581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
1906573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
2006580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.0โรงพยาบาลจุน