ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6199946(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลจุน
6211185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6377741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6406600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6506602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6606601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6706599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6810411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6906598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7010412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7115017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7211186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7306603รพ.สต.บุญเกิด1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7406604รพ.สต.ดอกคำใต้1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7506605รพ.สต.บ้านถ้ำ1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7606606รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7706607รพ.สต.บ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7806608รพ.สต.ขุนลาน1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
7906609รพ.สต.ห้วยลาน1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
8006610รพ.สต.สันโค้ง1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้