ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
6210421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6310414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.0โรงพยาบาลปง
6406627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6506623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6606622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6706624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6806626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6910420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7006620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7110416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7210418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7340744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
7406577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
7506576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
7606637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7706638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7810424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7906642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8006641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ