ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6206640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6306597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6406580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
6506583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6606594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6706599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6806642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6906601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7006574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.0โรงพยาบาลจุน
7110420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7206593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7306600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7406625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7510408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7606596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7706598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
7806584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7906586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8006621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง