ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 101 ถึง 117 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
10110422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
10210423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
10310424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10410717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.0โรงพยาบาลพะเยา
10510718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10611184โรงพยาบาลจุน1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
10711185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
10811186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
10911187รพ.ปง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
11011188โรงพยาบาลแม่ใจ1.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
11114017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
11214437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
11315017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
11423806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
11540744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
11677741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
11799946(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลจุน