ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 101 ถึง 119 จาก 119 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
10110421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.6.0โรงพยาบาลปง
10210422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
10310423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
10410424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10510717โรงพยาบาลพะเยา1.2.6.0โรงพยาบาลพะเยา
10610718โรงพยาบาลเชียงคำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10711184โรงพยาบาลจุน1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
10811185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
10911186โรงพยาบาลดอกคำใต้1.2.8.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
11011187รพ.ปง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
11111188โรงพยาบาลแม่ใจ1.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
11214017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
11314437เทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
11414437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
11515017รพ.สต.สว่างอารมณ์1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
11623806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
11740744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
11877741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
11999946(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลจุน