ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 81 ถึง 100 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
8106634รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 061.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
8206635รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 031.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
8306636รพ.สต.เจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 081.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
8406637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8506638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8606639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8706640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8806641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8906642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9006643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9110408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
9210410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลเชียงคำ
9310411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9410412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
9510413สสช.บ้านปางงุ้น1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
9610414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.0โรงพยาบาลปง
9710416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
9810418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
9910420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.0โรงพยาบาลปง
10010421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.0โรงพยาบาลปง