ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106614รพ.สต.ดงสุวรรณ1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
6206615รพ.สต.คือเวียง1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
6306616รพ.สต.บ้านปาง1.2.9.0โรงพยาบาลดอกคำใต้
6406617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6506618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6606619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6706620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.0โรงพยาบาลปง
6806621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง
6906622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7006623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7106624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7206625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7306626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7406627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7506628รพ.สต.แม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 011.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
7606629รพ.สต.แม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 081.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
7706630รพ.สต.ศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 121.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
7806631รพ.สต.แม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 081.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ
7906632รพ.สต.ป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 061.2.9.0โรงพยาบาลแม่ใจ
8006633รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 051.2.7.0โรงพยาบาลแม่ใจ