ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 21 ถึง 40 จาก 117 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
2106574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.0โรงพยาบาลจุน
2206575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2306576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2406577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
2506578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
2606579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2706580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
2806581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
2906582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3006583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3106584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3206585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3306586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3406587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3506588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3606589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3706590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3806591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3906592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
4006593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ