ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 21 ถึง 40 จาก 119 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
2106573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
2206574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.0โรงพยาบาลจุน
2306575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2406576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2506577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
2606578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
2706579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
2806580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
2906581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
3006582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3106583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3206584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3306585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3406586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3506587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3606588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3706590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3806591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
3906592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
4006593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ