ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 1 ถึง 20 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
110422รพ.สต.บ้านปางปูเลาะ 13 ต.ศรีถ้อย60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
210423รพ.สต.บ้านป่าเมี่ยง 01 ต.เจริญราษฎร์60.07.9.1โรงพยาบาลแม่ใจ
310717โรงพยาบาลพะเยา1.2.9.0โรงพยาบาลพะเยา
411185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
577741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
606621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง
706601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
810411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
906598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
1006582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1106617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
1206618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.0โรงพยาบาลปง
1306588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1406596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1506590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1606591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
1706579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
1810421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.0โรงพยาบาลปง
1906627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.0โรงพยาบาลปง
2006626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.0โรงพยาบาลปง