ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 101 ถึง 118 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
10106625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10210418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10340744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
10406577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
10506576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
10606639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10706637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10806638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
10910424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 11.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11006642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11106641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11206643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11306587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11406597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11599946(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลจุน
11606584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11706589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
11810410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ