ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 101 ถึง 109 จาก 109 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
10110420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10206620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10310416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10406625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10510418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10640744โรงพยาบาลภูซาง1.2.7.0โรงพยาบาลภูซาง
10706577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
10810408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ(ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลเชียงคำ
10906576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง1.2.8.0โรงพยาบาลจุน