ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 81 ถึง 100 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
8106596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8206595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8310408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8406590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8506591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8606575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
8706573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
8806579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ1.2.9.0โรงพยาบาลจุน
8906580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
9006578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
9110421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9210414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1.2.6.0โรงพยาบาลปง
9306627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9406623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม1.2.7.0โรงพยาบาลปง
9506622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
9606624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว1.2.7.0โรงพยาบาลปง
9706626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9810420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก1.2.9.0โรงพยาบาลปง
9906620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย1.2.7.0โรงพยาบาลปง
10010416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 1.2.7.0โรงพยาบาลปง