ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6106598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6210412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6306640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6406582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6511184โรงพยาบาลจุน1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
6614437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
6723806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
6806574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.7.0โรงพยาบาลจุน
6906581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
7006617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7106618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.9.0โรงพยาบาลปง
7206586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7306619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7406593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7506583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7610410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7706592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7806588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7906585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8006594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงคำ