ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 61 ถึง 80 จาก 109 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
6110411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6206598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6310412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6406559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
6506640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6606582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
6711184โรงพยาบาลจุน1.2.8.0โรงพยาบาลจุน
6814437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1.2.8.0โรงพยาบาลพะเยา
6923806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
7006574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง1.2.5.0โรงพยาบาลจุน
7106581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม1.2.6.0โรงพยาบาลจุน
7206617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง1.2.5.0โรงพยาบาลปง
7306618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน1.2.5.0โรงพยาบาลปง
7406586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7506619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1.2.7.0โรงพยาบาลปง
7606593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน1.2.8.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7706583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
7810410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง (ไม่ได้ตั้ง)โรงพยาบาลเชียงคำ
7906592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ
8006588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1.2.5.0โรงพยาบาลเชียงคำ