ตรวจสอบสถานะของ Client ระบบ EMR

แสดง 41 ถึง 60 จาก 118 ผลลัพธ์
#Client CodeClient NameChk OnlineVersionรพ.แม่ข่าย
 
4106562รพ.สต.บ้านป่าฝาง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4206563รพ.สต.ห้วยแก้ว1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4306564รพ.สต.แม่กา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4406565รพ.สต.บ้านใหม่1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4506566รพ.สต.จำป่าหวาย1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4606567รพ.สต.ท่าวังทอง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4706568รพ.สต.แม่ใส1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4806569รพ.สต.บ้านสาง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
4906570รพ.สต.ท่าจำปี1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
5006571รพ.สต.แม่อิง1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
5106572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
5214017รพ.สต.บ้านห้วยเคียน1.2.7.0โรงพยาบาลพะเยา
5311185โรงพยาบาลเชียงม่วน1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
5477741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
5506621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว1.2.9.0โรงพยาบาลปง
5606600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
5706602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
5806601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
5906599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน1.2.7.0โรงพยาบาลเชียงม่วน
6010411สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว 1.2.9.0โรงพยาบาลเชียงม่วน